Zobacz również

oceń nasze usługi
stacja na mapie
przypomnienie o przeglądzie
prezenty dla klientów

Usługi

Wykonujemy badania techniczne pojazdów kat.:
 • A - motocykle,
 • B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (samochody osobowe i dostawcze),
 • c - pojazdy przystosowane do zasilania gazem
 • d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie
 • e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie
Zakres wykonywanych badań technicznych pojazdów:
 • badania techniczne okresowe
 • badania techniczne dodatkowe pojazdu:
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,
  • skierowanego przez starostę,
  • zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji ? Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę,
  • zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym lub innym,
  • w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem,
  • który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,
  • który ma być używany jako uprzywilejowany.